مصرف زیاد چغاله‌ بادام و گوجه‌ سبز ممنوع!

مصرف زیاد چغاله‌ بادام و گوجه‌ سبز ممنوع!مصرف بالای چغاله‌ بادام و گوجه‌ سبز برای بدن بسیار خطرناک بوده و در هنگام مصرف باید موارد بهداشتی رعایت شود. یک متخصص تغذیه گفت: چغاله بادام جزو […]

فعالیت بدنی زیاد ممنوع!

فعالیت بدنی زیاد ممنوع! فعالیت بدنی زیاد ممنوع!