شک زن به همسرش، قتل او را رقم زد

شک زن به همسرش، قتل او را رقم زدزنی که متهم است همسرش را به دلیل اینکه از دادن تلفن همراهش ممانعت کرد، به قتل رساند، بار دیگر پای میز محاکمه رفت. شک زن به […]

چرا زن میانسال با همدستی مرد غربیه توطئه مرگباری را برای شوهرش رقم زد؟!

چرا زن میانسال با همدستی مرد غربیه توطئه مرگباری را برای شوهرش رقم زد؟! چرا زن میانسال با همدستی مرد غربیه توطئه مرگباری را برای شوهرش رقم زد؟!