محکومیت مداح اهل بیت (ع) به ۶ ماه زندان

محکومیت مداح اهل بیت (ع) به ۶ ماه زنداندادگاهی در بحرین «مهدی سهوان» را که از مداحان معروف این کشور است، به اتهام تحصن در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم به ۶ ماه زندان محکوم […]