رژیم صهیونیستی مانع از حضور هیاتی از حماس برای سفر به مصر شد

رژیم صهیونیستی مانع از حضور هیاتی از حماس برای سفر به مصر شد رژیم صهیونیستی مانع از حضور هیاتی از حماس برای سفر به مصر شد

رژیم صهیونیستی سفیر مصر را احضار کرد

رژیم صهیونیستی سفیر مصر را احضار کرد رژیم صهیونیستی سفیر مصر را احضار کرد