رونالدو، تاثیرگذارتر از مسی در سال 2016

رونالدو، تاثیرگذارتر از مسی در سال 2016آمارها نشان می دهند که تاثیرگذاری گل های رونالدو برای رئال در سال 2016، بیشتر از گل های مسی برای بارسلونا بوده است. رونالدو، تاثیرگذارتر از مسی در سال […]