روحانی در گفت وگوی تلفنی رییس جمهور آذربایجان: ایران از گسترش و تعمیق همکاری در همه حوزه ها با آذربایجان استقبال می‌کند

روحانی در گفت وگوی تلفنی رییس جمهور آذربایجان: ایران از گسترش و تعمیق همکاری در همه حوزه ها با آذربایجان استقبال می‌کند روحانی در گفت وگوی تلفنی رییس جمهور آذربایجان: ایران از گسترش و تعمیق […]

پیام روحانی به سران کشورهای اسلامی: پیوندهای اخوت و مودّت میان ملل مسلمان بیش از پیش گسترش یابد

پیام روحانی به سران کشورهای اسلامی: پیوندهای اخوت و مودّت میان ملل مسلمان بیش از پیش گسترش یابد پیام روحانی به سران کشورهای اسلامی: پیوندهای اخوت و مودّت میان ملل مسلمان بیش از پیش گسترش […]