روحانی در گفت وگوی تلفنی رییس جمهور آذربایجان: ایران از گسترش و تعمیق همکاری در همه حوزه ها با آذربایجان استقبال می‌کند

روحانی در گفت وگوی تلفنی رییس جمهور آذربایجان: ایران از گسترش و تعمیق همکاری در همه حوزه ها با آذربایجان استقبال می‌کند روحانی در گفت وگوی تلفنی رییس جمهور آذربایجان: ایران از گسترش و تعمیق […]

روحانی به روسیه سفر می‌کند

روحانی به روسیه سفر می‌کند روحانی به روسیه سفر می‌کند