نظر رهبر معظم انقلاب درباره جلال آل احمد: او نعمت بزرگی بود

نظر رهبر معظم انقلاب درباره جلال آل احمد: او نعمت بزرگی بود نظر رهبر معظم انقلاب درباره جلال آل احمد: او نعمت بزرگی بود

رهبر معظم انقلاب: آتش به اختیار به معنای بی قانونی و فحاشی کردن نیست / تهاجم قدرتمندانه سپاه به دشمنان کار بزرگی بود

رهبر معظم انقلاب: آتش به اختیار به معنای بی قانونی و فحاشی کردن نیست / تهاجم قدرتمندانه سپاه به دشمنان کار بزرگی بودآتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. به معنی […]