پوتین، ناتو را تهدید کرد

پوتین، ناتو را تهدید کرد پوتین، ناتو را تهدید کرد

لیبرمن، حماس را به جنگ تهدید کرد!

لیبرمن، حماس را به جنگ تهدید کرد!وزیر جنگ رژیم صهیونیستی عنوان کرد که جنگ مسلحانه جدید میان اسرائیل و حماس احتمال دارد در هر لحظه رخ دهد. لیبرمن، حماس را به جنگ تهدید کرد!

داعش ترکیه را به انجام عملیات جدید تهدید کرد

داعش ترکیه را به انجام عملیات جدید تهدید کرد داعش ترکیه را به انجام عملیات جدید تهدید کرد

ترامپ، چین را تهدید کرد

ترامپ، چین را تهدید کرد ترامپ، چین را تهدید کرد

اردوغان، اروپا را تهدید کرد

اردوغان، اروپا را تهدید کردرییس جمهوری ترکیه اروپا را تهدید کرد که مرز کشورش را برای پناهجویانی که قصد دارند به اروپا بروند باز خواهد کرد. اردوغان، اروپا را تهدید کرد

اوباما روسیه را تهدید کرد

اوباما روسیه را تهدید کرد اوباما روسیه را تهدید کرد

عربستان «ترامپ» را تهدید کرد

عربستان «ترامپ» را تهدید کردیک رسانه آمریکایی از تهدید رئیس جمهور این کشور از سوی عربستان سعودی خبر داد. عربستان «ترامپ» را تهدید کرد واتساپ جی بی