رئیس پارلمان اروپا: با جدایی کاتالونیا از اسپانیا مخالفیم

رئیس پارلمان اروپا: با جدایی کاتالونیا از اسپانیا مخالفیم رئیس پارلمان اروپا: با جدایی کاتالونیا از اسپانیا مخالفیم