دو حکم اعدام برای قاتل عاشق پیشه

دو حکم اعدام برای قاتل عاشق پیشهمجله خبری دوستان : کارگری که عاشق یک زن شوهردار شده بود پس از اینکه از رسیدن به عشقش نا امید می شود در اقدامی احمقانه این زن و […]