افزایش نرخ دلار و سکه در بازار تهران

افزایش نرخ دلار و سکه در بازار تهران افزایش نرخ دلار و سکه در بازار تهران

اوج دلار در روز قدت نمایی جهانی/ 3970 تومان در بازار تهران

اوج دلار در روز قدت نمایی جهانی/ 3970 تومان در بازار تهران اوج دلار در روز قدت نمایی جهانی/ 3970 تومان در بازار تهران