ناصرالدین شاه در حال پخت آش نذری +عکس

ناصرالدین شاه در حال پخت آش نذری +عکسناصرالدین شاه طبق رسمی که داشت هر ساله در روز اربعین آش می پخت و خودش در مراسم پخت آش شرکت می کرد. در حیاط قصر بزرگان مملکت […]