روحانی در گفت وگوی تلفنی رییس جمهور آذربایجان: ایران از گسترش و تعمیق همکاری در همه حوزه ها با آذربایجان استقبال می‌کند

روحانی در گفت وگوی تلفنی رییس جمهور آذربایجان: ایران از گسترش و تعمیق همکاری در همه حوزه ها با آذربایجان استقبال می‌کند روحانی در گفت وگوی تلفنی رییس جمهور آذربایجان: ایران از گسترش و تعمیق […]

ملک سلمان در ریاض از اردوغان استقبال کرد

ملک سلمان در ریاض از اردوغان استقبال کرد ملک سلمان در ریاض از اردوغان استقبال کرد