همه چیز درباره موشک فاتح 313 +تصاویر

همه چیز درباره موشک فاتح 313 +تصاویر“نقطه زنی” مهمترین ویژگی موشک های فاتح ۳۱۳ است؛ این ویژگی اصلی ترین وجه تمایز این موشک با نسل های قبل است. اواخر مرداد سال ۹۴، با حضور رئیس […]