فیلم / داعش چگونه در موصل می جنگد؟

فیلم / داعش چگونه در موصل می جنگد؟این ویدئو که گفته می شود در منطقۀ السامه در شرق موصل ضبط شده، عناصر داعش را در حالی که به اهداف مشخصی حمله می کنند، نشان می […]