کره شمالی خواستار برقراری ساختار صلح شد

کره شمالی خواستار برقراری ساختار صلح شد کره شمالی خواستار برقراری ساختار صلح شد

استرالیا خواستار استرداد یک تروریست از ترکیه شد

استرالیا خواستار استرداد یک تروریست از ترکیه شد استرالیا خواستار استرداد یک تروریست از ترکیه شد

«رکس تیلرسون» خواستار تعویق همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان شد

«رکس تیلرسون» خواستار تعویق همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان شد «رکس تیلرسون» خواستار تعویق همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان شد

جان بولتون خواستار سرنگونی حکومت کره شمالی شد

جان بولتون خواستار سرنگونی حکومت کره شمالی شد جان بولتون خواستار سرنگونی حکومت کره شمالی شد

دادگاه‌لاهه خواستار بازداشت پسرقذافی شد

دادگاه‌لاهه خواستار بازداشت پسرقذافی شد دادگاه‌لاهه خواستار بازداشت پسرقذافی شد

جرمی کوربین خواستار استعفای «ترزا می» شد

جرمی کوربین خواستار استعفای «ترزا می» شد جرمی کوربین خواستار استعفای «ترزا می» شد

آلمان خواستار گفتگوهای فوری در بحرین شد

آلمان خواستار گفتگوهای فوری در بحرین شد آلمان خواستار گفتگوهای فوری در بحرین شد

کره شمالی خواستار استرداد مظنون ترور «اون» شد

کره شمالی خواستار استرداد مظنون ترور «اون» شدمقامات کره شمالی خواستار استرداد مظنونین برنامه‌ریزی برای ترور «کیم جونگ-اون» شدند. کره شمالی خواستار استرداد مظنون ترور «اون» شد

چین خواستار خروج فوری شهروندانش از کره شمالی شد

چین خواستار خروج فوری شهروندانش از کره شمالی شد چین خواستار خروج فوری شهروندانش از کره شمالی شد

آلمان خواستار کناره گیری بشار اسد شد

آلمان خواستار کناره گیری بشار اسد شد آلمان خواستار کناره گیری بشار اسد شد