رویترز: میزان تولید نفت خام ایران افزایش می‌یابد

رویترز: میزان تولید نفت خام ایران افزایش می‌یابد رویترز: میزان تولید نفت خام ایران افزایش می‌یابد

بلومبرگ: اروپا در ماه جاری بیشترین میزان نفت خام را از ایران در 5 سال گذشته دریافت می کند

بلومبرگ: اروپا در ماه جاری بیشترین میزان نفت خام را از ایران در 5 سال گذشته دریافت می کند بلومبرگ: اروپا در ماه جاری بیشترین میزان نفت خام را از ایران در 5 سال گذشته […]

استفاده های جالب از نفت خام که نمی دانستید

استفاده های جالب از نفت خام که نمی دانستید استفاده های جالب از نفت خام که نمی دانستید  در زندگی بشر بسیار تاثیر دارد. به غیر از استفاده از نفت بعنوان سوخت،نفت کاربردهای بسیار دیگری […]