مخاطرات حج شناسایی شده است/ بیماری خاصی حجاج را تهدید نمی‌کند

مخاطرات حج شناسایی شده است/ بیماری خاصی حجاج را تهدید نمی‌کند مخاطرات حج شناسایی شده است/ بیماری خاصی حجاج را تهدید نمی‌کند

عربستان: شروط خاصی برای حجاج ایرانی اعمال نکرده‌ایم

عربستان: شروط خاصی برای حجاج ایرانی اعمال نکرده‌ایم عربستان: شروط خاصی برای حجاج ایرانی اعمال نکرده‌ایم

اظهارنظر سخنگوی ناجا درباره روز ولنتاین/ دستورالعمل خاصی نداریم، اما اصناف توجیه شده‌اند

اظهارنظر سخنگوی ناجا درباره روز ولنتاین/ دستورالعمل خاصی نداریم، اما اصناف توجیه شده‌اند اظهارنظر سخنگوی ناجا درباره روز ولنتاین/ دستورالعمل خاصی نداریم، اما اصناف توجیه شده‌اند

سخنان دیروز سخنگوی شورای نگهبان مربوط به روحانی نیست / کدخدایی خواهد گفت که منظورش شخص خاصی نبوده / این صحبت ها کلی و حقوقی است / به هر طریقی می خواهند مظلوم نمایی کنند

سخنان دیروز سخنگوی شورای نگهبان مربوط به روحانی نیست / کدخدایی خواهد گفت که منظورش شخص خاصی نبوده / این صحبت ها کلی و حقوقی است / به هر طریقی می خواهند مظلوم نمایی کنندکسانی […]