هجوم جن ها به روستایی در آذربایجان!

هجوم جن ها به روستایی در آذربایجان!یکی از اهالی قشلاق در توضیح علت ترس اهالی روستایش، عنوان کرد که جن ها به انجا حمله کرده اند! چند شب است، اهالی قریه‌ قشلاق از توابع گاوگان […]