امام جمعه موقت اهواز : اهانت کنندگان به آیت‌الله هاشمی اشتباه خود را جبران کنند

امام جمعه موقت اهواز : اهانت کنندگان به آیت‌الله هاشمی اشتباه خود را جبران کنند امام جمعه موقت اهواز : اهانت کنندگان به آیت‌الله هاشمی اشتباه خود را جبران کنند