جزئیات اعتراف عاملان آتش‌ سوزی پلاسکو

جزئیات اعتراف عاملان آتش‌ سوزی پلاسکوپس از گذشت نزدیک به دو ماه از حادثه الخ اتش سوزی و ریزش ساختمان تجاری پلاسکو، مقصران وقوع اتش سوزی غیر عمدی پلاسکو به نحوه شروع آتش‌سوزی اعتراف کردند. […]

جزئیات اسکان موقت کسبه پلاسکو

جزئیات اسکان موقت کسبه پلاسکو جزئیات اسکان موقت کسبه پلاسکو

جزئیات عملیات امروز آواربرداری پلاسکو

جزئیات عملیات امروز آواربرداری پلاسکو جزئیات عملیات امروز آواربرداری پلاسکو