توضیحات عباس جدیدی در مورد کتک کاری با علیرضا دبیر

توضیحات عباس جدیدی در مورد کتک کاری با علیرضا دبیر توضیحات عباس جدیدی در مورد کتک کاری با علیرضا دبیر

دفاع تمام قد علیرضا حیدری از عباس جدیدی

دفاع تمام قد علیرضا حیدری از عباس جدیدیعلیرضا حیدری از عباس جدیدی حمایت کرد. به گزارش خبرآنلاين، بعد از اتفاقات پر سر و صداي هفته پيش كه منجر به انتقادات زيادي از عباس جديدي، عضو […]