جان بولتون خواستار سرنگونی حکومت کره شمالی شد

جان بولتون خواستار سرنگونی حکومت کره شمالی شد جان بولتون خواستار سرنگونی حکومت کره شمالی شد

کیسه پلاستیک جان کری جنجال افرین شد! +عکس

کیسه پلاستیک جان کری جنجال افرین شد! +عکسجان  کری، وزیر امور خارجه آمریکا به حمل کیسه های پلاستیکی، علاقه شدیدی دارد. اما اینبار حمل پلاستیک برای وی دردسرساز شد! جان کری وزیر امور خارجه آمریکا […]