گله بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

گله بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیکعکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از حرکت گله بزها و چوپان در زمین پر از برف در ترکیه اختصاص یافته است. گله بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

جنگ دوستانه در عکس روز نشنال جئوگرافیک

جنگ دوستانه در عکس روز نشنال جئوگرافیکعکس روز نشنال جئوگرافیک به بازی سگ‌های گرگی بعد از اینکه صاحبشان آن‌ها را در زمین برفی در سوییس رها کرد اختصاص یافته است. جنگ دوستانه در عکس روز […]