تیم فوتسال دبیری تبریز از حضور در لیگ برتر انصراف داد

تیم فوتسال دبیری تبریز از حضور در لیگ برتر انصراف داد تیم فوتسال دبیری تبریز از حضور در لیگ برتر انصراف داد