تیلرسون: ایران انتظارها را از توافق هسته‌ای برآورده نکرده است!

تیلرسون: ایران انتظارها را از توافق هسته‌ای برآورده نکرده است! تیلرسون: ایران انتظارها را از توافق هسته‌ای برآورده نکرده است!

تیلرسون: واشنگتن به دنبال حل مسالمت آمیز موضوع کره شمالی است

تیلرسون: واشنگتن به دنبال حل مسالمت آمیز موضوع کره شمالی است تیلرسون: واشنگتن به دنبال حل مسالمت آمیز موضوع کره شمالی است

تیلرسون: کره شمالی با توقف پرتاب موشک نشان دهند آماده مذاکره است

تیلرسون: کره شمالی با توقف پرتاب موشک نشان دهند آماده مذاکره است تیلرسون: کره شمالی با توقف پرتاب موشک نشان دهند آماده مذاکره است

تیلرسون: آمریکا آماده مذاکره درباره منطقه «پرواز ممنوع» در سوریه است

تیلرسون: آمریکا آماده مذاکره درباره منطقه «پرواز ممنوع» در سوریه است تیلرسون: آمریکا آماده مذاکره درباره منطقه «پرواز ممنوع» در سوریه است

تیلرسون: اولویت اصلی در سوریه شکست داعش است

تیلرسون: اولویت اصلی در سوریه شکست داعش است تیلرسون: اولویت اصلی در سوریه شکست داعش است