کشف جسد تکه تکه شده و بدون سر یک زن در مشهد

کشف جسد تکه تکه شده و بدون سر یک زن در مشهدصبح روز گذشته جسد مثله شده یک زن که درون کیسه ای پلاستیکی گذاشته شده بود در منطقه جاده کنه بیست (کمربندی سبز) کشف […]