اولین تمرین اشکان دژاگه با وولفسبورگ

اولین تمرین اشکان دژاگه با وولفسبورگ اولین تمرین اشکان دژاگه با وولفسبورگ

تمرین سربازان آمریکایی با اسپری فلفل و شوکر

تمرین سربازان آمریکایی با اسپری فلفل و شوکرسربازان ارتش آمریکا در ویدیویی که از مراحل تمرین آنها منتشر شده‌ است باید در برابر اسپری فلفل و شوکر مقاومت کنند. تمرین سربازان آمریکایی با اسپری فلفل […]