کری: قانون تمدید تحریم‌ها بر کاهش تحریم‌های هسته‌ای ایران هیچ تأثیری ندارد

کری: قانون تمدید تحریم‌ها بر کاهش تحریم‌های هسته‌ای ایران هیچ تأثیری ندارد کری: قانون تمدید تحریم‌ها بر کاهش تحریم‌های هسته‌ای ایران هیچ تأثیری ندارد

ظریف: تمدید تحریم‌ها اثر اجرایی ندارد

ظریف: تمدید تحریم‌ها اثر اجرایی نداردوزیر امور خارجه کشورمان به تمدید تحریم‌های ده ساله علیه ایران از سوی سنای آمریکا واکنش نشان داد. ظریف: تمدید تحریم‌ها اثر اجرایی ندارد

صالحی: تمدید ۱۰ ساله تحریم‌ها نقض صریح برجام است/ ایران ضرورتی بر علنی کردن اقدامات متعاقب مسئله ندارد

صالحی: تمدید ۱۰ ساله تحریم‌ها نقض صریح برجام است/ ایران ضرورتی بر علنی کردن اقدامات متعاقب مسئله نداردرئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پیش بینی های لازم را کرده ایم اما فعلا نمی خواهیم اعلام کنیم […]