فیلم/ نخستین تصاویر منتشر شده از حادثه سقوط تله کابین رامسر

فیلم/ نخستین تصاویر منتشر شده از حادثه سقوط تله کابین رامسرتصاویری از مداوای مجروحان حادثه سقوط تله کابین رامسر فیلم/ نخستین تصاویر منتشر شده از حادثه سقوط تله کابین رامسر