تصاویری زیبا از کشف جنگل سرو 60 هزار ساله در عمق آب های خلیج مکزیک

تصاویری زیبا از کشف جنگل سرو 60 هزار ساله در عمق آب های خلیج مکزیکمجله خبری دوستان : کشف جنگل سرو ۶۰ هزار ساله در عمق آب های خلیج مکزیک ؛ دیدن تصاویری از جنگل […]

تصاویری از بازگشایی مرز آمریکا و مکزیک

تصاویری از بازگشایی مرز آمریکا و مکزیکدر ادامه تصاویری از بازگشایی مرز آمریکا و مکزیک را مشاهده می کنید. مرز آمریکا و مکزیک از تیخوانا، باخا کالیفرنیا، و ایمپریال بیچ، کالیفرنیا، کالیفرنیا، در غرب تا […]