ترامپ را نادیده بگیرید؛ ایرانیان حق داشتند که در خیابان ها برای پیروزی روحانی جشن بگیرند

ترامپ را نادیده بگیرید؛ ایرانیان حق داشتند که در خیابان ها برای پیروزی روحانی جشن بگیرندایرانی ها حسن روحانی رییس جمهور خود را بار دیگر برای یک دوره چهار ساله دیگر انتخاب کردند و با […]

ترامپ: توافق هسته‌ای ابلهانه‌ترین توافقی است که دیده‌ام

ترامپ: توافق هسته‌ای ابلهانه‌ترین توافقی است که دیده‌ام ترامپ: توافق هسته‌ای ابلهانه‌ترین توافقی است که دیده‌ام

ترامپ تنها رهبر جهان است که به گرمایش جهانی اعتقاد ندارد

ترامپ تنها رهبر جهان است که به گرمایش جهانی اعتقاد ندارد ترامپ تنها رهبر جهان است که به گرمایش جهانی اعتقاد ندارد