ترامپ: آمریکا۲۵ سال به کره شمالی باج داده است/مذاکره جواب نمی‌‎دهد

ترامپ: آمریکا۲۵ سال به کره شمالی باج داده است/مذاکره جواب نمی‌‎دهد ترامپ: آمریکا۲۵ سال به کره شمالی باج داده است/مذاکره جواب نمی‌‎دهد