نشست بی‌نتیجه مسئولان پرسپولیس با نعمتی

نشست بی‌نتیجه مسئولان پرسپولیس با نعمتینشست مسئولان باشگاه پرسپولیس با هافبک مورد نظر برانکو بی‌نتیجه ماند. نشست بی‌نتیجه مسئولان پرسپولیس با نعمتی

پایان بی‌نتیجه مذاکرات صلح اوکراین

پایان بی‌نتیجه مذاکرات صلح اوکراین پایان بی‌نتیجه مذاکرات صلح اوکراین