نشست بی‌نتیجه مسئولان پرسپولیس با نعمتی

نشست بی‌نتیجه مسئولان پرسپولیس با نعمتینشست مسئولان باشگاه پرسپولیس با هافبک مورد نظر برانکو بی‌نتیجه ماند. نشست بی‌نتیجه مسئولان پرسپولیس با نعمتی