پزشک آلمانی بعد از معاینه قلب آیت‌الله هاشمی به او چه گفته بود؟/روایتی از پرکاری آیت‌الله تا روز آخر

پزشک آلمانی بعد از معاینه قلب آیت‌الله هاشمی به او چه گفته بود؟/روایتی از پرکاری آیت‌الله تا روز آخر پزشک آلمانی بعد از معاینه قلب آیت‌الله هاشمی به او چه گفته بود؟/روایتی از پرکاری آیت‌الله […]