توضیح آتش نشانی درباره دود برخواسته از ساختمان پلاسکو

توضیح آتش نشانی درباره دود برخواسته از ساختمان پلاسکو توضیح آتش نشانی درباره دود برخواسته از ساختمان پلاسکو

بادامچیان: مطهری به تقابل برخواسته است /دهان و قلم او بسته نیست

بادامچیان: مطهری به تقابل برخواسته است /دهان و قلم او بسته نیست بادامچیان: مطهری به تقابل برخواسته است /دهان و قلم او بسته نیست