پروژه اورتون برای شکار مدافع صربستانی چلسی

پروژه اورتون برای شکار مدافع صربستانی چلسیتیم فوتبال اورتون برای جذب مدافع صربستانی چلسی در زمان باقیمانده از نقل و انتقالات زمستانی برنامه‌ریزی می‌کند. پروژه اورتون برای شکار مدافع صربستانی چلسی

پیشنهاد بزرگ برای کاپیتان وفادار چلسی

پیشنهاد بزرگ برای کاپیتان وفادار چلسی پیشنهاد بزرگ برای کاپیتان وفادار چلسی