پوتین برای فروش اس-۴۰۰ به ترکیه اعلام آمادگی کرد

پوتین برای فروش اس-۴۰۰ به ترکیه اعلام آمادگی کرد پوتین برای فروش اس-۴۰۰ به ترکیه اعلام آمادگی کرد