واژگونی کامیونی با 16 مسافر/ 6 فوتی و مجروح

واژگونی کامیونی با 16 مسافر/ 6 فوتی و مجروح واژگونی کامیونی با 16 مسافر/ 6 فوتی و مجروح

گفت وگو با دختری که خواستگارش او را سر کلاس دانشکده با چاقو مجروح کرد

گفت وگو با دختری که خواستگارش او را سر کلاس دانشکده با چاقو مجروح کرداین دختر می‌گوید: خدا مي‌داند پدرم با مشكل مالي‌اي كه دارد چطور مي‌تواند اين پول را جور كند. نمي‌دانم چرا چنين […]