بازداشت ۵ نفر در ترکیه در ارتباط با ترور سفیر روسیه

بازداشت ۵ نفر در ترکیه در ارتباط با ترور سفیر روسیه بازداشت ۵ نفر در ترکیه در ارتباط با ترور سفیر روسیه

بازداشت یک گروه تروریستی در روسیه که قصد حملات زنجیره‌ای داشتند

بازداشت یک گروه تروریستی در روسیه که قصد حملات زنجیره‌ای داشتند بازداشت یک گروه تروریستی در روسیه که قصد حملات زنجیره‌ای داشتند واتساپ جی بی