ترامپ: آمریکا۲۵ سال به کره شمالی باج داده است/مذاکره جواب نمی‌‎دهد

ترامپ: آمریکا۲۵ سال به کره شمالی باج داده است/مذاکره جواب نمی‌‎دهد ترامپ: آمریکا۲۵ سال به کره شمالی باج داده است/مذاکره جواب نمی‌‎دهد

شکنجه با سیخ داغ برای باج خواهی از مرد انباردار!

شکنجه با سیخ داغ برای باج خواهی از مرد انباردار! شکنجه با سیخ داغ برای باج خواهی از مرد انباردار!