محمد هاشمی : علت رحلت آیت الله هاشمی ، ایست قلبی بوده است/ هیچ آثاری از خفگی و کبودی وجود نداشت

محمد هاشمی : علت رحلت آیت الله هاشمی ، ایست قلبی بوده است/ هیچ آثاری از خفگی و کبودی وجود نداشتپس از افزایش شایعات و طرح موضوعات بی اساس درباره علت و چگونگی درگذشت آیت […]

فیلم / ایست قلبی بازیکن فوتبال حین بازی

فیلم / ایست قلبی بازیکن فوتبال حین بازی فیلم / ایست قلبی بازیکن فوتبال حین بازی