«او» فاتح جوایز فیلم «لومیر» شد

«او» فاتح جوایز فیلم «لومیر» شدمراسم اعطای جوایز سینمایی «لومیر» از سوی آکادمی مطبوعات خارجی فرانسه برگزار شد. «او» فاتح جوایز فیلم «لومیر» شد