پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید نفت

پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید نفت پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید نفت

اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید

اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسیدسازمان کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش تولید نفت خود معادل 1.2 میلیون بشکه در روز به توافق رسید. اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید

درخواست اوپک از روسیه برای کاهش تولید

درخواست اوپک از روسیه برای کاهش تولیدپیشنهاد روسیه برای فریز تولید در سطح فعلی در صورت توافق اوپک برای برخی از اعضای این سازمان به اندازه کافی جذاب نیست و آنها خواهان کاهش تولید روسیه […]