رهبری ایران در توافق برد – برد اوپک

رهبری ایران در توافق برد – برد اوپکبدون تردید دیپلماسی انرژی ایران توانست اوپک را از یک شکست و از هم پاشیدگی جدی نجات دهد. رهبری ایران در توافق برد – برد اوپک

جزئیات توافق امروز اوپک

جزئیات توافق امروز اوپکاعضای اوپک در یکصد و هفتاد و یکمین نشست این سازمان برای نخستین بار از سال ٢٠٠٨ میلادی بر سر کاهش تولید نفت خام خود به اجماع رسیدند، از این رو توافق […]

زنگنه: اوپک به توافق می‌رسد

زنگنه: اوپک به توافق می‌رسد زنگنه: اوپک به توافق می‌رسد

اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید

اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسیدسازمان کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش تولید نفت خود معادل 1.2 میلیون بشکه در روز به توافق رسید. اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید