سازمان بهزیستی: ۱۵۰ اورژانس اجتماعی در کشور راه‌اندازی می‌شود‌

سازمان بهزیستی: ۱۵۰ اورژانس اجتماعی در کشور راه‌اندازی می‌شود‌ سازمان بهزیستی: ۱۵۰ اورژانس اجتماعی در کشور راه‌اندازی می‌شود‌

آماده باش ۱۷ هزار نیروی اورژانس در تعطیلات عید فطر

آماده باش ۱۷ هزار نیروی اورژانس در تعطیلات عید فطر آماده باش ۱۷ هزار نیروی اورژانس در تعطیلات عید فطر

آماده باش نیروهای اورژانس در سیستان

آماده باش نیروهای اورژانس در سیستان آماده باش نیروهای اورژانس در سیستان