شورای امنیت خواستار پایان شهرک ‌سازی‌های اسرائیل شد

شورای امنیت خواستار پایان شهرک ‌سازی‌های اسرائیل شد شورای امنیت خواستار پایان شهرک ‌سازی‌های اسرائیل شد

قطعنامه شورای امنیت درباره حلب وتو شد

قطعنامه شورای امنیت درباره حلب وتو شدروسیه و چین روز دوشنبه پیش نویس قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل درباره شهر حلب سوریه را وتو کردند. قطعنامه شورای امنیت درباره حلب وتو شد