امام جمعه موقت اهواز : اهانت کنندگان به آیت‌الله هاشمی اشتباه خود را جبران کنند

امام جمعه موقت اهواز : اهانت کنندگان به آیت‌الله هاشمی اشتباه خود را جبران کنند امام جمعه موقت اهواز : اهانت کنندگان به آیت‌الله هاشمی اشتباه خود را جبران کنند

امام جمعه موقت تهران: روز قیامت از مردم سئوال می شود به افرادی که رای داده اند انقلابی یا بسیجی بوده اند یا خیر

امام جمعه موقت تهران: روز قیامت از مردم سئوال می شود به افرادی که رای داده اند انقلابی یا بسیجی بوده اند یا خیرامام جمعه موقت تهران گفت: همه در جریانات اخیر دیدند که سازش […]